Trädfällning

En trädfällning inleds vanligtvis med att en av våra arborister gör en professionell bedömning av trädets status och den potentiella risk det utgör för omkringliggande byggnader. Som lekman är det svårt att bedöma vilka träd som kan sparas och vilka som bör fällas. Ett träd som är sjukt eller skadat bör fällas då det annars riskerar att falla okontrollerat och orsaka stora materiella skador. Andra saker som kan motivera en fällning är trädets storlek och närheten till omkringliggande fastigheter och egendom. Alltför stora träd tenderar också att skugga altaner, terrasser och gräsmattor.

Vi använder oss av traditionell trädfällning, sektionsfällning och fällning med hjälp av en mobilkran/skylift. Uppdragets natur avgör vilken metod vi väljer.

Träd har ofta en förmåga att stå lite dumt till i dagens villasamhälle, nära huset, garaget, lekstugan eller något annat som man är speciellt rädd om. I dessa fall krävs ofta att träden fälls med sektionsfällning och på ett varsamt sätt hissas ner i bitar. En skylift kan vara ett annat bra alternativ om ett större antal träd ska fällas.

Traditionell trädfällning

Om det finns plats och om säkerheten kan garanteras fäller vi trädet i ett stycke. Denna metod är vanlig i skogspartier och vid röjning av ny tomtmark.

Sektionsfällning

Om trädet står nära en fastighet eller annan känslig egendom fäller vi trädet i sektioner. Trädfällning är alltid förenad med risker som kommer av trädets vikt och spänningar i stammar och grenar. Våra professionella arborister sätter alltid säkerheten främst. Genom att fälla trädet i sektioner, bit för bit, skonar vi omkringliggande byggnader, egendom, trädgårdar och växtlighet.

Mobilkran/Skylift

När ett träd är i ett så dåligt skick att varken traditionell trädfällning eller sektionsfällning fungerar använder vi oss av mobilkran eller skylift. Metoden lämpar sig också då träd har vuxit in i ledningar.

Vanligtvis jobbar vi i de områden som du ser nedan, men vi tar uppdrag i hela Storstockholm. Bromma, Spånga, Barkarby, Järfälla, Ekerö, Täby, Danderyd, Värmdö, Djursholm, Sollentuna och Upplands Väsby.

Efterbearbetning

Om du vill ha hjälp med vedklyvning eller uppsågning i kubbar kan vi också erbjuda detta. Kontakta oss för en kostnadsfri offert. Information om bortforsling hittar du under "transporter".