Priser

Inget uppdrag är det andra likt. Att fälla ett träd kan ta allt ifrån ett par minuter till flera dagar. Storleken på trädet och dess placering är två viktiga exempel på sådant vi tar hänsyn till när vi prissätter ett uppdrag.

Maila oss bilder på de träd ni vill få fällda eller beskruna, så kontaktar vi er snarast eller ring oss idag för ett gratis kostnadsförslag!
Rutavdrag
Från och med den 1 augusti 2016 ger följande trädgårdsarbeten rätt till rutavdrag: Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
Det innebär att vi drar av upp till 50% av arbetskostanden för fällningen, förutsatt att du uppfyller skatteverkets krav.

Du kan läsa mer om rutavdraget samt vilka regler som gäller på skatteverkets hemsidan. Länkat här under.
www.skatteverket.se