Beskärning

Beskärning kan göras på många olika sätt och kan i vissa fall vara ett bra alternativ till att fälla ett träd. Att beskära ett träd kan både göras av estetiska skäl eller vara en säkerhetsmässigt nödvändigt. Det kan vara svårt att se om ett träd är sjukt eller skadat och det kan vara bra att låta någon med rätt kunnande göra en bedömning.

Ett enkelt sätt att fräscha upp ett träd är att ta bort döda och skadade grenar. Nästan alla träd får döda grenar, detta är en normal process men ger tyvärr ett tråkigt utseende och kan i vissa fall även utgöra en ökad säkerhetsrisk.

Att rensa ur sina träd på döda och skadade grenar kan göra en stor skillnad för helhetsintrycket av din tomt samt bidra till friskare och säkrare träd.